Làm thế nào để bắt đầu mining Monero trên RandomX

Chọn máy chủ khai thác của bạn:

Khu vựcShare DiffMáy chủStatus
Châu Âu480K
xmr.2miners.com:2222
Hoạt động
960K cho Nicehash
xmr.2miners.com:3333
Hoạt động
Theo mặc định hoặc nếu nghi ngờ share difficulty để chọn, hãy chọn cái thấp hơn. Chúng tôi khuyên bạn nên chọn share difficulty cao nếu bạn khai thác với hơn 500 GPU. Nếu bạn khai thác bằng Nicehash, bạn nên luôn chọn share difficulty cao. Share difficulty không ảnh hưởng đến phần thưởng thợ mỏ. Đọc thêm.
Để đào XMR coin, hãy chọn thuật toán: RandomX

Bước 1 - Tạo một ví

Bạn có thể tải xuống ví với blockchain hoàn chỉnh: Monero chính thức hoặc tạo một địa chỉ tại một sàn giao dịch tiền điện tử Bittrex, HitBTC.com hoặc Gate.io. Địa chỉ ví có ID thanh toán không còn được hỗ trợ!

Bước 2 - Tải xuống phần mềm khai thác

Bắt đầu nhanh - Tải xuống sẵn sàng cho phiên bản của Miner (lưu trữ mật khẩu - 2 thợ mỏ).

Đối với Nvidia và AMD GPU , chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng XMRig miner.

Bước 3 - Chỉnh sửa tập tin bat

Sử dụng YOUR_WALLET_ADDRESS mà bạn đã tạo ở Bước 1.
Ví dụ: 45SGrpAExC2VYUrwQJAQPSHiuQJTcKY3FX7QcrW3HQFi7essHCvNtNhhj82eRcwwYu9qgKcB3tBjxNaSGSQrETDn6jvK952
Nếu bạn muốn, bạn có thể Thay đổi RIG_ID trong tập tin bat Chỉ định tên của máy đào như bạn muốn nó được hiển thị trong trang thống kê của thợ mỏ. Lĩnh vực này không bắt buộc. Bạn có thể để trống.
Độ dài RIG_ID - Tối đa 32 ký tự. Sử dụng chữ cái, số và ký hiệu tiếng Anh "-" và "_".
Ví dụ: rig-1

Cài đặt cho Công cụ khai thác Xmrig:

xmrig.exe --coin=XMR -o xmr.2miners.com:2222 -u YOUR_WALLET_ADDRESS.RIG_ID -p x
pause

Cho thuê giàn máy đào

Đây là pool làm việc với dịch vụ cho thuê dàn máy đào Miningrigrentals.com and Nicehash.com.

Cài dặt cho Miningrigrentals.com:

Name: 2Miners XMR
Type: RandomX (XMR)
Pool Host: xmr.2miners.com:2222
Workername (-u): YOUR_WALLET_ADDRESS
Password (-p): x

Cài đặt cho Nicehash.com:

Đôi khi Nicehash thoát khỏi bài kiểm tra pool với lỗi en. Đừng lo lắng. Chúng tôi đang làm việc với Nicehash mỗi ngày. 2Miners chính thức được hỗ trợ bởi Nicehash pool. Chỉ cần đi đến và tiến hành đặt hàng.

Custom pool name: 2Miners XMR
Algorithm: RandomXmonero
Stratum hostname or IP: xmr.2miners.com
Port: 3333
Username: YOUR_WALLET_ADDRESS
Password: x

Cài đặt kết nối SSL cho người dùng có kinh nghiệm:

Khu vựcShare DiffMáy chủStatus
Châu Âu480K
xmr.2miners.com:12222
Hoạt động
960K
xmr.2miners.com:13333
Hoạt động

Nếu bạn không biết kết nối SSL là gì và cách thiết lập nó, hãy sử dụng cài đặt tiêu chuẩn

Hỗ trợ

Telegram

Hỗ trợ cộng đồng 24/7: Hơn 1000 thợ mỏ đang trò chuyện

Telegram

Một nền tảng kiến thức nổi bật cho các thợ mỏ